Årsmöte 22 mars kl. 15

Söndagen den 22 mars kallar byalaget till årsmöte i Rickarums bya teater:s lokaler mitt emot kyrkan.

Vi välkomnar alla som bor i byn med omnejd till årsmötet. Vi går igenom verksamhetsplanen för 2020, byalagets budget, årsavgifter och röstar igenom styrelsemedlemmar m.m. Tänk på att medlemsavgiften skall vara betald senast 1/3 för att ni skall ha rösträtt. Var med och påverka om byns utveckling! Vi bjuder på fika! Välkomna!

Dagordning Djurröds Byalags årsmöte 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Justerare
  • Rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2019
  • Ordförande har ordet
 7. Ekonomisk berättelse 2019
  • Kassören har ordet
 8. Revisionsberättelse 2019
  • Revisorn har ordet
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelseposter
  • Val av styrelseledamöter, 3 poster á 2 år
  • Val av suppleanter, 2 poster á 2 år
  • Övriga poster, 1 år
   • Valberedning
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
 11. Verksamhetsåret 2020
  • Verksamhetsplan 2020
  • Budget 2020
 12. Ändring av stadgarna
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Nya frågor
 15. Mötets avslutande